Od 1 lipca 2021 roku STOLARSKA LIDIA FOLID realizuje projekt: “Super Senior”.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i integracja 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Inowrocław w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2021r poprzez realizację wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym: działania animatora, grupowych warsztatów zajęciowych z trenerami, spotkań kulturalnych, indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz Spotkanie Opłatkowe. Projekt skierowany jest do osób od 65 + oraz osób niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł 
Wartość całkowita projektu: 52 631,58 zł