Od 1 lipca 2021 roku Parafia rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej realizuje projekt: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Do projektu można zgłaszać się pod numerem telefonu 514-563-711 lub mailowo: biuro@matwy.net.pl       

Celem projektu jest zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu oraz zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznych i ubogich dla 14 uczestników – 8 kobiet, 6 mężczyzn, mieszkańców LSR. Preferowane są rodziny z dziećmi i mieszkańcy osiedla Mątwy, poprzez: utworzenie funkcji animatora aktywności lokalnej i realizację powierzonych mu zadań, organizację poradnictwa psychologicznego, organizację zajęć sport.-w okresie VII-XII2021r. w parafii pw. Opatrzności Bożej w Mątwach.

Projekt zakłada w swojej działalności realizację działań, które mają przyczynić się do realizacji celu głównego projektu objętego grantem, w tym:
1. ”Rekreacja ruchowa- gry i zabawy”;
2. „Być FIT”;
3. Zajęcia sportowe trening wielofunkcyjny;
4.  ”Pierwsza pomoc”;
5. „Piękny umysł- nauka gry w bilard”;
6. „Akademia stylu, urody i higieny”;
7. „Arteterapia”;
8. Wydarzenie int.-akt. „Ruch to zdrowie”;
9. Wyjazdy integracyjne;
10. Festyn sportowy integrujący UP z mieszkańcami.