W dniu 29 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację projektów grantowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczystość wręczania umów zaszczyciła swoją obecnością Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbieta Piniewska. W spotkaniu udział wzięli również Prezes Zarządu, Pan Karol Legumina, a także pracownicy biura LGD i grantobiorcy.

Podczas uroczystości podkreślano wagę wspierania aktywizacji i rozwoju społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Inowrocławia.

Dzięki projektom wybranym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław będą realizowane działania o charakterze integracyjnym i animacyjnym oraz edukacyjnym między innymi poprzez: zajęcia artystyczne, zajęcia z terapeutą, spotkania z psychologiem i prawnikiem. Przewidziano także wyjścia i wyjazdy integracyjne. LGD przyznało dofinansowanie na wspieranie inicjatyw lokalnych jedenastu grantobiorcom na łączną wartość 583 183, 35 zł.

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

5 + 6 =

newsletter