Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 27 maja 2021 r. na godz. 16:30 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które odbędzie się w sali audiowizualnej Instytutu Prymasa Józefa Glempa przy Placu Klasztornym 2 w Inowrocławiu (wejście główne do Teatru, sala na I piętrze).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
  -) przedstawienie kandydatur;
  -) dyskusja;
  -) głosowanie i podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

 2. Przyjęcie członków do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław:
  -) prezentacja kandydatów;
  -) dyskusja;
  -) przeprowadzenie głosowania;
  -) podjęcie uchwały o przyjęciu członków do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

 1. Wolne wnioski i informacje bieżące.

 2. Zamknięcie zebrania.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, prosimy o zgłaszanie do biura LGD, kandydatur spośród członków naszej organizacji, najpóźniej na 7 dni przed WZC, czyli do dnia 20 maja 2021 r.

Zachowując wymóg reżimu sanitarnego, przy wejściu na salę obrad, zostaną zapewnione dla Państwa maseczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji. Ponadto podczas zebrania, zapewnimy obradowanie w bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami.

Z poważaniem,

Karol Legumina

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

9 + 12 =

newsletter