Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Działania, na które można uzyskać dofinansowanie obejmują:
– Przedsięwzięcie 2.1.3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
(Typ 3 SZOOP RPO WK-P) – (3/G/2021/Ino);
– Przedsięwzięcie 2.1.2. Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. (Typ 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) – (2/G/2021/Ino).
 

W dniu 26.04.2021r. wnioski przyjmowane są od godziny 10:00, natomiast w dniu 11.05.2021. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godziny 14:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

Generator wniosków:

  1. Ogłoszenie 2/G/2021/Ino: WYGENERUJ WNIOSEK
  2. Ogłoszenie 3/G/2021/Ino: WYGENERUJ WNIOSEK