Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław uprzejmie informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2021 roku zostaną ogłoszone konkursy nr: 2/G/2021/Ino oraz 3/G/2021/Ino dotyczące działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej (Typ 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) oraz działań wspierających rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. (Typ 3 SZOOP RPO WK-P).
Generator wniosków zostanie otwarty w dniu 26.04.2021 roku.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław od poniedziałku w celu zapoznania się z możliwością otrzymania dofinansowania na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przypominamy, iż konsultacje dotyczące naborów odbywają się drogą telefoniczną, mailową lub też stacjonarnie po uprzednim skontaktowaniu się z biurem LGD Inowrocław.