Przeszło 1,2 mln zł trafi do beneficjentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław na organizację zajęć integracyjnych, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, czy kursy i staże zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W piątek w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie trzech z czterech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jak mówi marszałek Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, w którym lokalne grupy działania funkcjonują nie tylko na terenach wiejskich, ale i w miastach, również tych dużych. – Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali województwa. Wspólnie z tymi grupami oraz działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców – dodaje marszałek.

Projekty wybrane do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dotyczą działań o charakterze aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców poprzez warsztaty umiejętności, szkolenia z doradcami zawodowymi i edukacyjnymi oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Dzięki ich realizacji wsparciem zostanie objętych łącznie 115 osób.

Środki w wysokości ponad 340 tysięcy złotych pozwolą Stowarzyszeniu „Małe Rzeczy” z Inowrocławia na utworzenie grupy samopomocy z animatorem, zorganizowanie terapii zajęciowej i zajęć aktywizacyjnych, przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz warsztatu, kursu i szkolenia zawodowe.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński z Inowrocławia zrealizuje dwa projekty skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie „Moc jest z nami” obejmuje wsparcie osób bezrobotnych poprzez konsultacje z doradcami zawodowymi, edukacyjnymi, pośrednikami pracy. Dofinansowanie w wysokości ponad 326 tysięcy złotych umożliwi zorganizowanie szkoleń, kursów oraz staży podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu „Świat nie jest taki zły” zaplanowano szkolenia z zakresu budowania własnej wartości, tworzenia wizerunku zawodowego, poszukiwania pracy i inicjowania przedsięwzięć gospodarczych. Na podstawie wywiadów z uczestnikami przewidziano także kursy zawodowe. Dofinansowanie wynosi ponad 326 tysięcy złotych.
PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata zrealizuje projekt „Kierowca – zawód przyszłości!”, który zakłada warsztaty psychologiczne, kompetencyjne, a także kursy prawa jazdy kategorii D.

W dobie pandemii i utraty miejsc pracy przez wielu mieszkańców jest to niesłychanie dobra informacja. Cieszy mnie iż Miasto Inowrocław, będące inicjatorem założenia Stowarzyszenia LGD Inowrocław i jednocześnie jego członkiem, mogło przyczynić się do tego sukcesu. – dodaje Ryszard Brejza.

Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław rozdysponowało do tej pory kwotę 3 197 104,14 miliona złotych z wojewódzkiego RPO na projekty w ramach LSR (Lokalnej Strategii Działania) z zakresu prowadzenia kursów i staży zawodowych, poradnictwa specjalistycznego oraz doradztwa zawodowego dla osób poszukujących zatrudnienia, działań z zakresu aktywności, animacji i integracji społeczności lokalnych, budowy lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. – informuje Karol Legumina, Prezes Stowarzyszenia LGD Inowrocław.