Od 1 grudnia 2020 roku Edu Fun rozpoczął realizację projektu pn. : „Bo we mnie jest moc”. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Inowrocławia, poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego. Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6/7-18 lat.

Klub rozpoczyna swoją działalność w styczniu 2021 roku. Zapraszamy!