Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu od 01.12.2020r. rozpoczął realizacje projektu grantowego pn. Młodzieżowy Zakątek. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramachDziałania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej Lokalnej Grupy Działania w Inowrocławiu. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej 12 mieszkańców miasta Inowrocławia (dzieci i młodzieży w wieku 6/7-15 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem; poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego na Osiedlu Piastowskim w Inowrocławiu, w okresie 01.12.2020 r. – 31.07.2021 r. Więcej informacji na plakacie. Zapraszamy!