Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu od 01.12.2020r. rozpoczął realizacje projektu grantowego pn. Centrum Wspierania Rodziny. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach „Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej” Lokalnej Grupy Działania w Inowrocławiu. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 16 mieszkańców Inowrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, poprzez prowadzenie w okresie 01.12.2020 r. – 20.09.2021 r. Centrum Wspierania Rodziny w Inowrocławiu. Więcej informacji na plakacie. Zapraszamy!