Kościół DROGA KCHB w Inowrocławiu od 1 grudnia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pn.”Klub Korzenie i Skrzydła” na obszarze Miasta Inowrocław. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 12 mieszkańców miasta Inowrocławia (dzieci i młodzieży – 6/7-15 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem; poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego w Śródmieściu Inowrocławia, w okresie 01.12.2020 r. – 31.07.2021 r. Zachęcamy do udziału w projekcie.