Do końca października Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu prowadzi działania promujące na rzecz lokalnej społeczności. W ramach inicjatywy w dniach 22.10.2020 r -28.10.2020 r., według opracowanego harmonogramu, specjaliści (prawnicy, mediatorzy, doradcy obywatelscy, psycholodzy, pedagodzy) są do dyspozycji mieszkańców naszego miasta podczas dyżurów telefonicznych. Porady są bezpłatne, zgodnie z zasadą „Masz problem? Masz pytanie? Zadzwoń!” . 

Numery telefonów wraz z wykazem specjalistów poniżej: