DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ – SPOTKANIE INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław pragnie zaprosić na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Data spotkania:

02.10.2020, godz. 11:00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 1)

02.10.2020, godz. 12:00 (spotkanie dla kandydatów do naboru nr 2)

Miejsce spotkania:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław

UWAGA:

Ze względu na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19 liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona. Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić mailowo na adres zapecka@pte.bydgoszcz.pl – o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/aktualnosci/