W ogłoszeniu o naborze z dnia 03.08.2020 r. nr 1/G/2020/Ino wprowadzono następujące zmiany:

„Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 440 860,14 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).”

Z uwagi na duże zainteresowanie beneficjentów, ogłoszonym naborem oraz większą niż zakładano ilością złożonych do Biura Stowarzyszenia LGD Inowrocław wniosków, pierwotna alokacja została zwiększona o 66 860,14 zł., co pozwoli przyznać dofinansowanie 9 wnioskodawcom. Wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana w najbliższy poniedziałek, tj. 28 września 2020 roku.