„Młodzieżowy Zakątek” realizowany przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej 12 mieszkańców miasta Inowrocławia (dzieci i młodzieży w wieku 6/7-15 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem; poprzez prowadzenie Klubu Młodzieżowego na Osiedlu Piastowskim w  Inowrocławiu, w okresie 01.02.2020r. – 30.09.2020r

Okres realizacji: 01.02.2020 – 30.09.2020
Beneficjent: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Wartość projektu: 52 387,20 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 49 387,20 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

6 + 12 =

newsletter