„Centrum Rodzinne” realizowany przez Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności społecznej 12 mieszkańców Inowrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poprzez prowadzenie w okresie 01.02.2020 r. – 30.09.2020 r. Centrum Rodzinne w Inowrocławiu.

Okres realizacji: 01.02.2020 – 30.09.2020
Beneficjent: Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu
Wartość projektu: 50 668,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 46 268,00 zł

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

4 + 7 =

newsletter