W związku z potrzebą dokonania autokorekty uchwał Rady (podjętych na posiedzeniu Rady w dniu 22 czerwca 2020 r.), wynikającej z omyłki pisarskiej, dokonano obiegowego posiedzenia Rady w dniu 28 lipca 2020 r. w zakresie tematycznym:
Oś Priorytetowa 11: Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność;
Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR;
CEL OGÓLNY LSR 1.0: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR;
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.1: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia;
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (Typ 1e SZOOP RPO WK-P).

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 28.07.2020

Uchwała nr 15-I-2020

Lista rankingowa

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

2 + 5 =

newsletter