Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy zaprasza do projektu „NOWY START – PROGRAM PRZEDEFINIOWANIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI”.

Projekt skierowany jest do osób pracujących (z powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego), powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. zatrudnione na umowę krótkoterminową, cywilnoprawną lub zarabiające minimalne wynagrodzenie).

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 100 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących, w tym uzyskanie efektywności zawodowej dla 38% osób w terminie do 31.05.2021 r. poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji.

Więcej informacji na stronie internetowej:

O PROJEKCIE

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I PROJEKTOWE