Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Inowrocław
Na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław oraz §2 procedury oceny/podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym/obiegowym (P2), Wiceprzewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław w związku z koniecznością podjęcia uchwały zmieniającej, która wiąże się z dokonaniem autokontroli ze względu na omyłkę pisarską w kartach oceny wniosku nr 1/K/2020/Ino/02 oraz w załączniku nr 1 do Uchwały zatwierdzającej listę rankingową, zwołuje posiedzenie na dzień 28.07.2020r (wtorek).

Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne, weryfikacja kworum i parytetów, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie autokontroli omyłki pisarskiej w uchwale: – nr 12/I/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej w ramach konkursu nr 1/K/2020/Ino, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20; – nr 7/I/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyboru projektu nr 1/K/2020/Ino/02 do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/K/2020/Ino, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20; – nr 9/I/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyboru projektu nr 1/K/2020/Ino/04 do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/K/2020/Ino, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20; – nr 10/I/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wyboru projektu nr 1/K/2020/Ino/05 do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/K/2020/Ino, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-382/20.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.