W dniu 24 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach naboru: 2/G/2019/Ino. Stowarzyszenie LGD Inowrocław przyznało dofinansowanie jedenastu grantobiorcom na łączną kwotę 504 308, 41 zł, które trafi do: organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków wyznaniowych.

Umowy w Toruniu podpisało siedmiu grantobiorców.

Umowy wręczał Prezes Zarządu LGD Inowrocław Karol Legumina w obecności Anety Jędrzejewskiej, Członka Zarządu Województwa.

Projekty, które zostały wybrane do realizacji skierowane są w ramach skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wybrane projekty do dofinansowania przez LGD Inowrocław dotyczą między innymi działań w zakresie aktywności, animacji i integracji społeczności lokalnych, w tym realizowane będą działania o charakterze integracyjnym oraz edukacyjnym.

Autorem załączonych zdjęć: jest fot. Szymon Zdziebło, Urząd Maszkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35334-wsparcie-na-lokalne-inicjatywy