W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Inowrocławiu indywidualnych porad udzielać będzie adw. Mateusz Bernat.

Terminy:

 14 stycznia 2020 r. – godz. 16:00 – 18:00
 28 stycznia 2020 r. – godz. 16:00 – 18:00

Zapisy pod numerem telefonu (52) 353 24 40. Liczba osób przyjętych przez adwokata jest ograniczona, o zapisaniu na porady decyduje kolejność zgłoszeń.