Rozstrzygnięcie konkursu nr 4/G/2019/Ino

Wyniki naboru nr 1/G/2019/Ino

Szanowni Państwo,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław załącza listy operacji wybranych do dofinansowania. W naborze nr 1/G/2019/Ino wybranych zostało 6 wniosków o dofinansowanie.    Materiały do pobrania: Lista projektów...