W dniu 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach konkursu: 1/G/2019/Ino. Stowarzyszenie LGD Inowrocław w ramach konkursu przyznało dofinansowanie sześciu grantobiorcom na łączną kwotę 287 367,20 zł.

Umowy w Toruniu podpisało pięciu grantobiorców.

Na spotkaniu obecny był Prezes Zarządu Karol Legumina, Dyrektor Biura Bartosz Waszak oraz pracownicy Stowarzyszenia.

Umowy wręczał Prezes Zarządu LGD Inowrocław w obecności Marszałka Piotra Całbeckiego i Anety Jędrzejewskiej, Członka Zarządu Województwa.

Organizacja klubów młodzieżowych, warsztaty umiejętności komunikacyjnych, nauka autoprezentacji i spotkania motywacyjno-rozwojowe – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Dziś (19 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie 11 umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Lokalną Grupę Działania Inowrocław i i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

– Wsparcie dla inicjatyw lokalnych jest niezwykle ważnym zadaniem samorządu województwa. Granty posłużą nie tylko aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Inowrocławia i Brodnicy, ale także przyczynią się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego w naszym regionie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wybrane projekty do dofinansowania przez LGD Inowrocław dotyczą między innymi uruchomienia klubów młodzieżowych i działań w zakresie aktywnej integracji środowiskowej. Dofinansowanie w kwocie w sumie blisko 290 tysięcy złotych trafi do sześciu beneficjentów: organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i Gminy Inowrocław. LGD Inowrocław dysponuje kwotą 5,6 mln zł przeprowadzając nabory wniosków w zakresach między innymi uruchomienia kursów i staży zawodowych, poradnictwa specjalistycznego, w tym warsztatów z psychologiem, oraz doradztwa zawodowego dla osób poszukujących zatrudnienia, tworzenia klubów młodzieżowych, działań w zakresie aktywności, animacji i integracji społeczności lokalnych, budowy lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Autorem załączonych zdjęć: jest fot. Mikołaj Kuras, Urząd Maszkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego