Informujemy, iż zmianie uległ ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu NR 2/G/2019/INO.

Nowy termin rozstrzygnięcia w/w konkursu na projekty grantowe z ostateczną listą grantobiorców to 07.01.2020 r.

W związku z powyższym zmianie ulegnie również ostateczny termin podpisywania umów z grantobiorcami w ramach konkursu NR 2/G/2019/INO. Realizacja zawierania umów potrwa do dnia 21.01.2020 r.