W związku z potrzebą aktualizacji LSR, wynikającą z zatwierdzonymi zapisami procedur wyboru i oceny projektów,  mających wpływ na realizację LSR, Stowarzyszenie ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na podstawie uchwały nr 29/2019 z dnia 31.10.2019 roku Zarządu Stowarzyszenia LGD Inowrocław.

Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 19.11.2019 r. do godz. 14:00.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji: proponowane zmiany w rozdz. VI Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław (do pobrania poniżej).

Konsultacji prosimy dokonać na zamieszczonym wzorze „Karty konsultacji” (do pobrania poniżej).

Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną (lgd@inowroclaw.pl) lub pocztą na adres: ul. Królowej Jadwigi 15, 88-100 Inowrocław (decyduje data wpływu do Biura LGD).

Zapraszamy do konsultacji!