W dniach 12-13 września 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław bierze udział w Seminarium Lokalnych Grupa Działania w Ciechocinku pt. „Efekty wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. W ramach spotkania odbywają się wystąpienia w blokach tematycznych dotyczących obecnego wdrażania RLKS, w tym przede wszystkim prelekcje: przedstawicieli LGD, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Podlaskiego. W dyskusji istotnym elementem jest także omówienie nowych perspektyw finansowych na lata 2021-2027 oraz możliwość projektów współpracy krajowych i międzynarodowych.