załączniku nr 15 do ogłoszenia o naborze wprowadzono zmiany: Punkt 9. „Zakres zadań realizowanych przez pracowników Klubu Młodzieżowego obejmuje w szczególności: lit. a prowadzenie zajęć i treningów mających na celu aktywną integracje dzieci i młodzieży, w tym zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (z uwzględnieniem, iż zajęcia wychowawcze i profilaktyczne odbywają się w grupach maksymalnie 12 osobowych) – stworzenie i udostępnienie harmonogramu zajęć” zmieniono na zapis: „Zakres zadań realizowanych przez pracowników Klubu Młodzieżowego obejmuje w szczególności: lit. a prowadzenie zajęć i treningów mających na celu aktywną integracje dzieci i młodzieży, w tym zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (z uwzględnieniem, iż zajęcia wychowawcze i profilaktyczne odbywają się w małych grupach umożliwiających wszystkim uczestnikom aktywny udział w zajęciach) – stworzenie i udostępnienie harmonogramu zajęć”. Przedmiotowa zmiana wynika z aktualizacji zapisów z dnia 28.08.2019r

 

Materiały do pobrania: