W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania w Inowrocławiu indywidualnych porad udzielać będzie adw. Mateusz Bernat.
Terminy:
 10 czerwca 2019 r. – godz. 16:00 – 18:00
– 24 czerwca 2019 r. – godz. 16:00 – 18:00
Zapisy pod numerem telefonu (52) 353 24 40. Liczba osób przyjętych przez adwokata jest ograniczona, o zapisaniu na porady decyduje kolejność zgłoszeń.