Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkanek Inowrocławia” w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020.

Cel projektu:  aktywizacja społ-zaw mieszkańców LSR poprzez nabycie nowych
umiejętności, kwalif. lub kompetencji zaw. , a także nowych kom. społ. wśród 18 K (zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.) z miasta Inowrocławia do końca 03.2020 r.

Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2020

Beneficjent: Training House

Wartość projektu: 157 903,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 149 903,00 zł

 

Zachęcamy Panie do skorzystania z oferty! 

Informacje i zapisy pod nr telefonu: 519 710 373.

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

5 + 13 =

newsletter