Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie w ramach dofinasowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych prowadzi Dzienny Dom Pobytu.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Inowrocław. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje m.in. osobom korzystającym z wdrażanego na terenie Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Działania rekrutacyjne prowadzone będą na terenie Inowrocławia w okresie od 15.04.2019 r. do 30.04.2019 r.  W ramach naboru zrekrutowanych zostanie 15 podopiecznych DDP oraz min. 12 osób z otoczenia/opiekunów.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu i rekrutacji uczestników dostępne są w siedzibie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie przy ulicy Jacewskiej 118,  także pod numerem telefonu: 781 335 755.

Zachęcamy do kontaktu!

 

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

6 + 14 =

newsletter