Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza Członków Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym w dniu
27 lutego 2019r. od godziny 9:00 w Biurze Stowarzyszenia, przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu.

Chętnych zachęcamy do udziału w warsztacie, zapisując się pod numerem telefonu 52 52 353 24 40 do dnia 21 lutego 2019r.