W dniu 29 stycznia 2019 roku od godziny 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15  w Inowrocławiu odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjno/warsztatowo/doradcze pn. „Zasady realizacji projektów grantowych, związanych z ogłoszonymi naborami wniosków określonych dla LSR  w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.