W dniu 21.12.2018r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław przy ulicy Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu, podpisane zostały pierwsze umowy o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach konkursów: 1/G/2018/Ino oraz 2/G/2018/Ino.
Przy podpisywaniu umów obecny był Prezes Zarządu Karol Legumina, Dyrektor Biura Bartosz Waszak. Nad przebiegiem od strony formalno-prawnej przy podpisywaniu umów czuwał adw. Przemysław Juchacz.
Dziękujemy za przybycie, życząc powodzenia w realizacji projektów w Nowym 2019 Roku.