Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki naborów.

Lista zgodności z LSR – Pobierz plik

– 1/G/2018/Ino – Pobierz plik

– 2/G/2018/Ino – Pobierz plik

-4/G/2018/Ino – Pobierz plik

Na posiedzeniu Rady LGD Inowrocław z dnia 14 grudnia 2018r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działania:
11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, numery konkursów LGD: nr 1/G/2018/Ino, 2/G/2018/Ino, 3/G/2018/Ino, 4/G/2018/Ino. 

Na nabór nr 1/G/2018/Ino wpłynęło 14 wniosków.
Na nabór nr 2/G/2018/Ino wpłynęło 10 wniosków.
Na nabór nr 3/G/2018/Ino nie wpłynął żaden wniosek.
Na nabór nr 4/G/2018/Ino wpłynął 1 wniosek.

Protokół wyboru projektów grantowych
Pobierz

Uchwała nr 51/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/G/2018/Ino –Pobierz

Uchwała nr 52/I/2018  w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/G/2018/Ino – Pobierz

Uchwała nr 53/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4/G/2018/Ino – Pobierz