Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Inowrocław do udziału w bezpłatnym spotkaniu dotyczącym tworzenia wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 27 listopada 2018 roku.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2018 roku od godziny 09:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław – ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Biuro Stowarzyszenia jest przygotowane na przyjęcie osób niepełnosprawnych ruchowo. Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: (52) 353 24 40, lub też adresem e-mail: lgd@inowroclaw.pl.