Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu organizuje spotkanie informacyjne w Inowrocławiu pt. „Dotacje na zabytki”. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia ze środków unijnych na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Zostaną omówione zasady naboru wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 listopada 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00, w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu, ul. Aleja Niepodległości 4, 2 piętro, Sala 227.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą poprzez formularz internetowy dostępny na stronie w ogłoszeniu o spotkaniu oraz telefonicznie pod numerami: (56) 62 15 904,  797 304 125. 

 Spotkanie kierowane jest dla: 

  • jednostek samorządu terytorialnego
  • kościołów 
  • związków wyznaniowych 
  • państwowych jednostek organizacyjnych 
  • organów władzy, administracji rządowej 
  • przedsiębiorstw 
  • organizacji pozarządowych