Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację zadań w 2019 r. w ramach programu „Klub”. Oferty można składać do 15 marca 2019 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2019r. Podobnie jak w poprzednich edycjach programu, kluby sportowe mogą otrzymać wsparcie w kwocie do 10.000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) lub do 15.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Zasady konkursu, przykładowe wnioski oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zobacz więcej