W  dniu 30.10.2018 w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” odbyły się Warsztaty aktywizacji społecznej. W czasie trwania warsztatów grupa z terenu miasta Inowrocław zapoznawała się z zagadnieniami wzrostu kreatywności, rozwijania manualnych zdolności, wzmacniania wiary we własne możliwości oraz motywacji do działania. Uczestnicy warsztatów – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poza kwestiami czysto teoretycznymi mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce poprzez różne ćwiczenia. Warsztaty poprowadziła Pani Maria Alicja Kaczmarek.

Projekt pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020