30.10.2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław zakończyło cykl Warsztatów Aktywizacji Społecznej oraz Mini Warsztatów Aktywizacji Społecznej w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział w zajęciach oraz wszystkim osobom, które angażowały się w przeprowadzenie warsztatów społecznych realizowanych przez LGD.

Miło nam, iż uczestnicy również docenili naszą wspólną pracę.