Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Upośledzonym Umysłowo w dniu 25.10.2018r. odbyły się Mini Warsztaty aktywizacji społecznej. W czasie trwania warsztatów  grupa z terenu Inowrocławia zapoznawała się z zagadnieniami edukacji prozdrowotnej – pierwsza pomoc przedmedyczna. Uczestnicy warsztatów – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poza kwestiami czysto teoretycznymi mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce poprzez różne ćwiczenia. Warsztaty poprowadził Pan Łukasz Sondej.

Projekt pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020