PTTK oddział Inowrocław zaprasza do udziału w X rajdzie im. kpt. Pawła Cymsa. Szczegóły dla chętnych poniżej: 

REGULAMIN

I.   CELE RAJDU

– uczczenie pamięci kpt. Pawła CYMSA – powstańca wielkopolskiego wyzwoliciela Kujaw
– popularyzacja turystyki pieszej, rowerowej i krajoznawstwa
– poznawanie historii powiatu inowrocławskiego
– zorganizowanie czasu wolnego młodzieży szkolnej
– uczczenie Święta Wojsk Lądowych

II.   ORGANIZATORZY

Oddział PTTK w Inowrocławiu
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III.  WSPÓŁORGANIZATORZY

2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. JP II w Kościelcu

IV.  TERMIN I ZAKOŃCZENIE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniu 22.09.2018 roku bez względu na pogodę.

Start godzina 9:00 plac zabaw przy Tężniach w Solankach

Uroczyste zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 22.09.2018 o  godz. 13.30 na terenie boiska szkolnego w Kościelcu.

Odjazd autokarów do Inowrocławia 13:45

V.    UCZESTNICY

Rajd organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich jako grup zorganizowanych oraz dla turystów indywidualnych.

VI.   WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

Zgłoszenia indywidualnie lub drużynowo należy złożyć do dnia 18.09.2018 biurze Oddziału PTTK w Inowrocławiu.

Zgłoszenie grup szkolnych powinno być potwierdzone podpisem  dyrektora szkoły.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Oddziału PTTK.

VII.   WPISOWE

    członkowie PTTK – 5 zł, pozostali – 10 zł – płatne na mecie rajdu

VIII.  ŚWIADCZENIA

– pamiątkowy znaczek rajdowy
– turystyczny poczęstunek
– dyplomy i nagrody w konkursach
– potwierdzenia punktów do OTP , KOT
– miła atmosfera i dobra zabawa
– przewóz uczestników do Inowrocławia po zakończeniu rajdu                         

 IX.  PRZEBIEG TRASY

Piesza: Inowrocław Solanki – Dziarnowo –  Kościelec dł. 8 km

    Rowerowa: wg odrębnego regulaminu

X.  OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW

  przestrzeganie Karty Turysty, przepisów  przeciwpożarowych,
–   przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń kierownictwa rajdu,
  posiadanie kompasu lub busoli na trasie
  zabranie dobrego humoru 😉

XI.  KONKURSY I ATRAKCJE

Konkurs krajoznawczo-historyczny

XII.  POSTANOWIENIA RÓŻNE

uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
za szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy nie biorą odpowiedzialności
kierownictwo ma prawo do usunięcia z rajdu osób nie przestrzegających ustaleń regulaminu
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

do zobaczenia na trasie…. 🙂