Stowarzyszenie LGD Inowrocław zorganizowało w swoim biurze dnia 16 kwietnia br. szkolenie z RODO, które było przeznaczone dla członków Stowarzyszenia. Uczestnicy zostali zapoznani z następującymi kwestiami: podstawy prawne wprowadzenia RODO, czynności realizowane w ramach RODO, definicja danych osobowych, przetwarzanie i zbieranie danych osobowych, organizacja przetwarzania danych osobowych, przenoszenie danych i prawo do bycia zapomnianym, etapy procesu wdrożenia RODO.

Szkolenie przeprowadził pan Dominik Raś.