cid:image001.png@01D38617.BE298C00

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne, na których przedstawione zostaną oferty projektodawców, którzy prowadzą rekrutację do udziału w projektach dofinansowanych ze środków funduszy unijnych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych dotyczące wsparcia z zakresu:

• Pośrednictwa pracy,

• Szkoleń, kursów, (w tym kursy prawa jazdy kat. C i D)

• Wsparcia na studia podyplomowe,

• Staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

• Subsydiowania zatrudnienia,

• Dodatków relokacyjnych

• bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

Terminy spotkań:

Inowrocław – 28 marca 2018 r. siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego w Inowrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Al. Niepodległości 4, sala 227, piętro 2, godz. 10:00-14:00.

Mogilno – 10 kwietnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, sala sesyjna, parter, godz. 10.00-14.00

Żnin – 13 kwietnia 2018 r. Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, ul. Śniadeckich 15, piętro 1, godz. 9.30-13.00

Spotkanie skierowane jest do:

· Osób dorosłych w wieku 18-67 lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności,

· osób bezrobotnych i biernych zawodowo

· osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

· osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem

Udział uczestników w spotkaniu jest bezpłatny.