W dniu 7 lutego 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Inowrocław odbyło się szkolenie skierowane do pracowników, członków Rady i Zarządu LGD.
Szkolenie obejmowało tematykę dokumentacji konkursowej projektów LSR.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.