Odbyło się szkolenie dla członków Rady i Zarządu LGD

Walne Zebranie Członków 15.12.2017

Na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 15 grudnia 2017 r. na godz. 16:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, które...