W dniu 27.10.2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Inowrocław odbyło się szkolenie dla członków Rady i Zarządu LGD.

Szkolenie dotyczyło zagadnień obejmujących procedury i kryteria wyboru operacji oraz sposoby ich oceny.
Szkolenie zrealizowano w ramach projektu pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.