W biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, w dniach 23-24 października 2017 r. w godz. 8:30 – 13:30 odbyły się Warsztaty aktywizacji społecznej. W czasie trwania warsztatów 10-osobowa grupa z terenu Inowrocławia zapoznawała się z zagadnieniami: komunikacji interpersonalnej, asertywności, analizy mocnych i słabych stron, motywacji do działania, zarządzania czasem oraz budowania pozytywnego wizerunku. Uczestnicy warsztatów – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poza kwestiami czysto teoretycznymi mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce poprzez różne ćwiczenia. Warsztaty w biurze Stowarzyszenia przeprowadził Pan Karol Konieczny.