Szanowni Państwo,

W związku ze zgłaszanymi potrzebami informacyjnymi na temat wsparcia na usługi szkoleniowe, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom organizuje spotkanie informacyjne, które przybliżyłoby założenia realizowanych projektów i możliwości wsparcia.

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia pracodawców i pracowników w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 września 2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.30, w Restauracji Hotel Park w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska 107.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są poprzez formularz internetowy dostępny na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=112 i konferencje oraz telefonicznie pod numerami: (56) 62 15 904,  797 304 125.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie kierowane jest do:

  • Przedsiębiorców i pracodawców z Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Osób pracujących planujących podniesienie kwalifikacji zawodowych

Program spotkania

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu
ul. Plac Kasprowicza 5

Budynek Dworca PKS, piętro 1, pokój 10
tel. (56) 62 15 904,  797 304 125
e-mail: ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl