Project Hub z Torunia oferuje wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dzięki udziałowi w projekcie można zyskać:
• bezzwrotną pomoc finansową, udzielaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 400,00 zł,
• udział w szkoleniach, doradztwie pomagającym założyć działalność gospodarczą,
• bezzwrotną pomoc wypłacaną miesięcznie (max. do 12 miesięcy) w kwocie 1750,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
• usługi szkoleniowo – doradcze o charakterze specjalistycznym,
• usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu.

Kontakt: uminska@projecthub.pl, kosciukiewicz@projecthub.pl, tel. 537 676 568,
Biuro projektu: ul. Piernikarska 6 lok.13, Toruń, godz. otwarcia biura: 09:00 – 14:00.
Lider projektu: Project Hub sp. z o.o.
Partner: Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
Wartość projektu: 1.871 430,00 zł, wkład UE: 1 587 043,50 zł

Koordynator projektu: Agnieszka Umińska, Karolina Kościukiewicz

Cel projektu: stworzenie 44 miejsc pracy w woj. kujawsko – pomorskim w poprzez przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 40 kobietom w wieku powyżej 29 lat, zamieszkującym powiaty: aleksandrowski, inowrocławski i toruński.

Więcej informacji na stronie:

www.projecthub.pl