W związku ze zgłaszanymi potrzebami informacyjnymi na temat wsparcia na założenie działalności gospodarczej, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz możliwości wsparcia poprzez działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom organizuje spotkanie informacyjne, które przybliżyłoby założenia realizowanych projektów i możliwości wsparcia.

Spotkanie odbędzie się 18 lipca w godz. 10.00-14.00 w Inowrocławiu. Miejsce spotkania LPI Inowrocław ul. Dworcowa 115 (Dworzec PKP Inowrocław)

Spotkanie ma charakter kompleksowy i  przewiduje przedstawienie oferty w ramach realizowanych projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze RPO WK-P na lata 2014-2020,  z działania 8.3, dotyczącego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie poprzez kompleksowe działania na rzecz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także oferty projektu realizowanego w ramach podziałania 1.2.2 PO WER dla osób młodych pozostająch bez pracy.

Spotkanie będzie kierowane przede wszystkim do osób bezrobotnych z terenów powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego oraz żnińskiego, które byłyby zainteresowane tego rodzaju wsparciem.

Udział uczestników w spotkaniu jest bezpłatny – wymagamy jednak wcześniejszego zgłaszania się, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Zapewniamy catering.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się pod adresem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=103

Biuro LGD

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
mail: lgd@inowroclaw.pl
tel. 52 353 24 40

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00


Biuro w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Napisz do nas:

6 + 6 =

newsletter